ตรวจสอบสถานะพัสดุ

ค้นหา
ชื่อลูกค้า Tracking number ประเภทการส่งสินค้า วันที่/เวลา ส่งสินค้า เลขที่ใบสั่งซื้อ
รุ่งนภา อนุชน ET482576138TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Aug 06, 2019 082019000002
ขวัญฤทัย พ่วงเพ็ชร ET482576019TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Jul 22, 2019 072019000017
ศิริโสภา กองศรีมา RL710395077TH ไปรษณีย์ไทย Jul 15, 2019 072019000011
ธัญญาศิริ ดุลสุข RL710394978TH ไปรษณีย์ไทย Jul 14, 2019 072019000013
ศิรินญา RL710394831TH ไปรษณีย์ไทย Jul 14, 2019 072019000014
ปรมา ศิลาทอง ET482575906TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Jul 14, 2019 072019000016
วิรัญชนา RL710394598TH ไปรษณีย์ไทย Jul 11, 2019 072019000010
น.ส.กนกวรรณ. อัปมาไห EI016771982TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Jul 11, 2019 072019000007
ปิยะฉัตร อินทสิงห์ ET482575818TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Jul 11, 2019 072019000008
สุภัสสร รอดเรืองคุณ ET482575755TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Jul 09, 2019 072019000004
Wassana yanaso RL710394451TH ไปรษณีย์ไทย Jul 09, 2019 072019000005
ลดาวัลย์ แสงจันทร์รุ่ง ET482575716TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Jul 08, 2019 062019000001
อนิญชยา สูคง ET482575716TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Jul 08, 2019 072019000001
อนิญชยา สูคง ET482575716TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Jul 08, 2019 072019000002
ชื่อลูกค้า : รุ่งนภา อนุชน
Tracking number : ET482576138TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 06, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082019000002
ชื่อลูกค้า : ขวัญฤทัย พ่วงเพ็ชร
Tracking number : ET482576019TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 22, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 072019000017
ชื่อลูกค้า : ศิริโสภา กองศรีมา
Tracking number : RL710395077TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 15, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 072019000011
ชื่อลูกค้า : ธัญญาศิริ ดุลสุข
Tracking number : RL710394978TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 14, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 072019000013
ชื่อลูกค้า : ศิรินญา
Tracking number : RL710394831TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 14, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 072019000014
ชื่อลูกค้า : ปรมา ศิลาทอง
Tracking number : ET482575906TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 14, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 072019000016
ชื่อลูกค้า : วิรัญชนา
Tracking number : RL710394598TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 11, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 072019000010
ชื่อลูกค้า : น.ส.กนกวรรณ. อัปมาไห
Tracking number : EI016771982TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 11, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 072019000007
ชื่อลูกค้า : ปิยะฉัตร อินทสิงห์
Tracking number : ET482575818TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 11, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 072019000008
ชื่อลูกค้า : สุภัสสร รอดเรืองคุณ
Tracking number : ET482575755TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 09, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 072019000004
ชื่อลูกค้า : Wassana yanaso
Tracking number : RL710394451TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 09, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 072019000005
ชื่อลูกค้า : ลดาวัลย์ แสงจันทร์รุ่ง
Tracking number : ET482575716TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 08, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 062019000001
ชื่อลูกค้า : อนิญชยา สูคง
Tracking number : ET482575716TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 08, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 072019000001
ชื่อลูกค้า : อนิญชยา สูคง
Tracking number : ET482575716TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 08, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 072019000002